Privacy Policy

Dit is het privacybeleid van Marqit B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via deze website. Marqit houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantengegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van uw gegevens
Wanneer u zich registreert voor de whitepaper library om whitepapers e.d. te kunnen downloaden, of wanneer u een informatiepakket aanvraagt, verstrekt u actief persoonsgegevens aan Marqit. Hiermee worden alle gegevens bedoeld waarmee een bepaald individu geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag van Marqit wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsnaam en land. Wanneer u zich registreert, zal u ook gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, waarmee u in het vervolg kunt inloggen voor de diensten van Marqit.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat ook beschikbaar is voor de eigenaar. Daarnaast geeft u toestemming aan Marqit om u informatie van Marqit te sturen en specifieke nieuwsbrieven die aansluiten bij de door u tijdens uw registratie opgegeven interesses. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Verstrekking aan derden
De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan door u aangegeven derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing op:

1. Het downloaden van documenten binnen de whitepaper library van ICT leveranciers of –dienstverleners.
2. Het klikken op advertenties op www.marqit.nl. In dit geval worden uw persoonsgegevens echter niet aan de desbetreffende derde partij doorgegeven, maar wordt enkel de hoeveelheid kliks gemeten en gecommuniceerd.

Wanneer u een document downloadt, kunt u door de desbetreffende derde partij worden benaderd. Dit gebeurt echter met uw toestemming, waardoor Marqit geen verantwoordelijkheid draagt voor de gegevensbehandeling door desbetreffende derde partijen. Vanwege de aard van deze online diensten behoudt Marqit zich het recht om te allen tijde uw membership bij Marqit te beëindigen, indien u gedurende uw aanmelding voor Marqit het registratieformulier onjuist en/of onvolledig heeft ingevuld.

Algemene informatie over cookies
Op de website van Marqit.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken informatie te onthouden die uitgewisseld wordt tussen webpagina's en browser sessies. Op 5 juni 2012 is een nieuwe wetgeving van kracht gegaan, die expliciet invloed heeft op het gebruik van cookies door websites. Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over wat deze wetgeving precies voor websites zal gaan betekenen, doet Marqit er alles aan om binnen deze wetgeving te opereren. In het licht hiervan willen wij u dan ook uitgebreid informeren over de cookies die door onze website worden gebruikt. 

Welke cookies worden door Marqit.nl gebruikt?
Marqit.nl maakt gebruik van drie verschillende cookies:

  • Eén cookie wordt door Marqit.nl zelf gegenereerd en geplaatst en is een functionele cookie die uitsluitend uw inloggegevens onthoudt zodat u op een later moment – wanneer u de website opnieuw bezoekt – niet opnieuw hoeft in te loggen. Dit om de gebruikerservaring van onze website te optimaliseren. Aangezien het hier een functionele cookie betreft, valt dit buiten de nieuwe wetgeving.
  • Daarnaast maakt Marqit.nl gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Beveiliging en het bewaren van uw gegevens
De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Uw persoonsgegevens worden streng beveiligd, zowel gedurende uw membership bij Marqit, als ook nadat u uw membership heeft beëindigd. Met inachtneming van artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven uw gegevens na de beëindiging van uw membership uitsluitend voor statische doeleinden bewaard. U zult dus niet worden benaderd en uw gegevens zullen op geen enkele andere wijze worden verwerkt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, heeft u ten allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Marqit redelijkerwijs gevolg zal geven. 

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Marqit redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Marqit opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Marqit
Stille Veerkade 27
2512 BE Den Haag
+31 (0)70 313 0070
E-mail: info@marqit.nl

Wijziging van dit privacy statement
Marqit behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2012.